Formularz  zapisu dziecka na TUS

Sygnet Logo Tusy.org

Dane rodzica lub opiekuna prawnego

Sygnet Logo Tusy.org

Dane dziecka zgłaszanego na TUS

Proszę o wpisanie ważnych informacji o dominujących trudnościach, problemach, które posiada dziecko.
Proszę o wpisanie informacje o przyjmowanych lekach, orzeczeniach, opiniach i diagnozie.
Sygnet Logo Tusy.org

Dane do faktury

Poniższe dane zostaną wykorzystane do wystawienia faktury, która zostanie wysłana na Twój email kontaktowy.
Proszę o wypełnienie tylko tych pól, które powinny zostać uwzględnione na fakturze.
Sygnet Logo Tusy.org

Uwagi

Proszę o podanie dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) oraz przedział godzinowy dla popołudniowych zajęć, które są dla Państwa dogodne.
Jeśli chcą Państwo jeszcze dodać jakieś uwagi, proszę o wpisanie ich w to pole.
Sygnet Logo Tusy.org

Wybór usług TUS

Sygnet Logo Tusy.org

Ważne informacje

  • Wypełnienie niniejszego formularza jest nie jest rezerwacją miejsca dla zgłaszanego dziecka. Aby mieć pewne/zarezerwowane miejsce konieczna jest konsultacja kwalifikacyjna z trenerem TUS, zakwalifikowanie dziecka przez trenera (w trakcie rozmowy z trenerem) i wpłacenie zaliczki w ciągu 3 dni kalendarzowych od rozmowy z trenerem.
  • Jeśli Państwa dziecko zostało przez trenera zakwalifikowane i wpłaciliście Państwo zaliczkę to dzięki temu miejsce Państwa dziecka jest zarezerwowane i pewne. Jednocześnie to samo miejsce jest już niedostępne dla innych bardzo potrzebujących dzieci, które nie mogą z niego skorzystać i są zmuszeni czekać do następnej edycji TUS.
    Z uwagi na bardzo ograniczoną ilość miejsc i wspomnianą sytuację - zaliczka jest bezzwrotna - także w sytuacji gdyby zrezygnowali Państwo z zajęć TUS jeszcze przed ich rozpoczęciem.
  • W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, nie ma możliwości odpracowania tych zajęć. Zachęcam do regularnego uczestnictwa w zajęciach i nie opuszczania ich ponieważ każde zajęcia mają dodatkowy pozytywny wpływ na Państwa dziecko.
Dziękuję. Twoje dane zostały zapisane.
Trener TUS zapozna się z przesłanymi informacjami i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu dziecka.
Informacja o decyzji zostanie przekazana za pomocą SMS lub email.
Przepraszam, ale niestety nie udało się wysłać formularza z powodu nieznanego problemu technicznego.
Proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +506 59 40 71.