TUS w Warszawie

Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży

Zapisz dziecko
Najważniejsze informacje o treningu umiejętności społecznych

Co to jest Trening umiejętności społecznych (tus)?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest uznaną formą pracy z grupą dzieci lub młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności w efektywnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu społecznym. Celem treningów TUS jest wspieranie rozwoju kompetencji społecznych dzieci poprzez nabywanie i podnoszenie pożądanych umiejętności oraz korygowanie zachowań niepożądanych czy nieadekwatnych. Zajęcia TUS stwarzają możliwość wypracowywania strategii radzenia sobie w różnych codziennych sytuacjach oraz nazywania i regulowania swoich emocji.

Sygnet Logo Tusy.org

Dla kogo jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to atrakcyjna dla dziecka ale przede wszystkim skuteczna forma nauki rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji oraz współpracy z innymi.

TUSy prowadzę dla dzieci w różnym wieku i z różnymi trudnościami. W warsztatach TUS mogą wziąć udział wszystkie dzieci, ale w szczególności m.in.: dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD), dzieci z Zespołem Aspergera (ZA), a także dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) czy zespołem deficytu uwagi (ADD). Trening Umiejętności Społecznych może być również skierowany do dzieci przejawiających zachowania agresywne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Z zajęć skorzystać mogą również dzieci, które nie mają żadnej diagnozy, orzeczenia a wypadkowa wielu czynników sprawia, że doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie. Są to np. dzieci wycofane, mające trudność z adaptacją do nowych warunków, z niską samoocenę, nieakceptowane przez grupę.

Sygnet Logo Tusy.org

Jakie umiejętności społeczne obejmuje TUS?

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci obejmuje podstawowe umiejętności społeczne, takie jak:

 • zawieranie i podtrzymywanie znajomości,
 • aktywne słuchanie, zadawanie pytań, asertywność (mówienie "nie"),
 • dyskutowanie i rozmawianie (inicjowanie rozmowy, włączanie się, podtrzymywanie rozmowy),
 • wyrażanie krytyki w sposób akceptowalny społecznie i reagowanie na krytykę
 • mówienie i przyjmowanie komplementów,
 • proszenie o pomoc i pomaganie innym,
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji i uczuć oraz odpowiednie wyrażanie jednych i drugich.
Sygnet Logo Tusy.org

Korzyści dla Twojego dziecka

Jakich korzyści dla Twojego dziecka możesz się spodziewać po zakończeniu terapii TUS?

Przede wszystkim u dzieci, które regularnie uczestniczyły w procesie terapii TUS można zauważyć "zmniejszenie ilości problemów obserwowanych" w szkole, grupie rówieśników oraz w życiu rodzinnym, w domu. Ulegają zmianie na lepsze relacje z rówieśnikami i dorosłymi. W mojej ocenie jest to najistotniejszy wskaźnik efektów. Z mojego doświadczenia trenera TUS wynika, że dzieci już w trakcie trwania zajęć zauważają i zaczynają brać pod uwagę punkt widzenia drugiej osoby. Potrafią lepiej rozpoznawać emocje u siebie i innych. Dobrze współpracują w grupie, radzą sobie z przegraną, porażką, nie reagują impulsywnie na zaczepki. TUS ułatwia im respektowanie zasad i norm społecznych. Dzieci często są zaskoczone, kiedy dowiadują się podczas zajęć, że nie ma negatywnyche mocji. Smutek, gniew, strach, radość mamy prawo odczuwać. Najważniejsze jest to, aby nauczyć dziecko radzić sobie z tymi emocjami, które powodują dyskomfort.

Sygnet Logo Tusy.org

Jak wyglądają przykładowe zajęcia TUS?

Każde zajęcia dostosowuję do możliwości i  potrzeb grupy.
Na pierwszych zajęciach, gdy grupa dopiero się poznaje, poświęcamy ten czas na integrację uczestników, lepsze poznanie i budowanie zaufanie co jest niezwykle ważne w całym procesie TUS. Stałym elementem podczas zajęć jest opowiadanie przez uczestników o swoich emocjach, przeżyciach z minionego tygodnia. To jest bardzo ważna część zajęć, kiedy dzieci mają możliwość, warunki do dzielenia się tym, co było dla nich trudne, ważne, miłe, co ich cieszyło a co smuciło. Kolejna część zajęć jest poświęcona tzw. tematowi zajęć. Dobór tematów jest zależny od potrzeb dzieci oraz poziomu funkcjonowania. Odgrywamy scenki sytuacyjne, modelujemy zachowania, gramy w gry logiczne, strategiczne, kalambury i inne. Korzystamy z kart relacji, gry wzmacniacz, klocków LEGO, ćwiczymy nowe umiejętności przez doświadczenie, pracujemy małych podgrupach, w parach.

trener tus

kto prowadzi tus?

Nazywam się Monika Molka, jestem pedagogiem z 20-letnim doświadczeniem, certyfikowaną trenerką TUS, Mediatorem Rodzinnym. Obecnie, od 2013 roku, jestem kierownikiem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako: terapeuta w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Asystent Rodziny w OPS Żoliborz, Społeczny Kurator Sądowy dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza.

Monika Molka Trener TUS siedząc przy biurkuMonika Molka Trener TUS trzymając książkę do TUSMonika Molka Trener TUS trzymając książkę
statystyki z mojej pracy

moje doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami

Zawsze w swojej pracy nastawiona jestem na SUKCES dziecka i rodziny.

3700+

Wykonałam ponad 3700 godzin poradnictwa rodzinnego, konsultacji wychowawczych

1750+

Przeprowadziłam ponad 1750 godzin warsztatów TUS

21

Od 21 lat pracuję z dziećmi i rodzinami w obszarze wsparcia i pomocy specjalistycznej

690+

Ponad 690 godzin warsztatów wychowawczych dla rodziców

grupy WIEKOWE tus

podział na grupy TUS

Kwalifikacja  Twojego dziecka do odpowiedniej grupy  jest poprzedzone wypełnieniem "formularza zapisu" przez rodzica i czasami indywidualną konsultacją ze mną. Na podstawie tych informacji uczestnicy są dobierani w grupy o podobnym poziomie funkcjonowania, zbliżonym wieku, potrzebach oraz możliwościach, tak aby zmaksymalizować efekty treningu i stworzyć odpowiednią przestrzeń dla nawiązywania bliskich relacji.
Grupa liczy zazwyczaj około. 6-8 osób.

Poniższe informacje o dostępności miejsc dotyczą rekrutacji do nowych grup w edycjach jesień/zima 2024.

Grupa 1: 7 lat

Klasa 1 SP

Wolne miejsca

Grupa 2: 8-9 lat

Klasa 2-3 SP

Wolne miejsca

Grupa 3: 10-12 lat

Klasa 4-6 SP

Wolne miejsca

Grupa 3: 13-15 lat

Klasa 7-8 SP, 1 kl. szk. średniej

Wolne miejsca

Gdzie i kiedy odbywają się treningi TUS?

Terminy treningów TUS

Z uwagi na małe/kameralne grupy, liczba osób jest ograniczona.
Gwarancję udziału w treningach TUS posiadają dzieci, które zostały zakwalifikowane i opłaciły zaliczkę.

Edycja wiosna/lato 2024

Rekrutacja do tej edycji jest zamknięta.
Wszystkie miejsca są już zajęte.

 • Luty 2024 - Maj 2024 (treningi w soboty) - brak miejsc
 • Kwiecień 2024 - Czerwiec 2024 (treningi w dni robocze) - brak miejsc

Miejsce treningów TUS: Warszawa, Dzielnica Żoliborz

Termin: od 10 lutego 2024, w soboty

Edycja jesień/zima 2024

Rekrutacja do nowych edycji jest otwarta.

Terminy planowanych edycji treningów TUS:

 • Wrzesień 2024 - Listopad 2024 (treningi w dni robocze lub soboty) - wolne miejsca

Miejsce treningów TUS: Warszawa, Dzielnica Bielany, ul. Rudzka

Kliknij poniższy przycisk "Zapisz dziecko", wypełnij formularz a następnie poczekaj na kontakt Trenerki TUS.

Zapisz dziecko
gdzie odbywają się  tus'y?

miejsce i lokalizacja

Treningi TUS odbywają się w komfortowych i nowoczesnych pomieszczeniach.
Naszym adresem jest Warszawa, ul. Rudzka 5a - jest to lokalizacja na granicy dzielnicy Bielan i Żoliborza.

Ile kosztują treningi TUS?

Cennik tUS

Koszt treningów TUS jest identyczny dla każdej grupy wiekowej.

Sygnet Logo Tusy.org

Koszt treningów TUS

1800 zł brutto

 • 12 treningów TUS po 75 minut

Sygnet Logo Tusy.org

Informacje dodatkowe

 • Płatność jest podzielona na 2 części: zaliczka 500zł (płatna w ciągu 3 dni od zakwalifikowania dziecka przez Trenera TUS) + pozostała część wpłaty 1300zł (najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem treningów TUS).

 • Dziecko posiada zagwarantowane miejsce w grupie gdy uzyska akceptację trenera TUS (podczas wstępnej konsultacji telefonicznej) i po opłaceniu zaliczki.

 • Zniżka dla rodzeństwa(dla drugiego i kolejnych dzieci): 100zł dla drugiego dziecka, 100zł dla trzeciego dziecka itd.

 • 1-godzinne spotkanie podsumowujące proces terapeutyczny dziecka - 250zł brutto. Jeśli potrzebują Państwo takiego spotkania, proszę o kontakt ze mną w celu umówienia terminiu.

 • Numer konta bankowego do wpłat w mBank: 53 1140 2004 0000 3202 8293 2888.
  Robiąc przelew bankowy proszę o dodanie tytułu wpłaty "TUS dla Imię i nazwisko dziecka, Klasa Y", np.: TUS dla Kasia Malinowska, Klasa 4.

Klienci Tusy.org

uczestnicy treningów TUS

Niniejsza mapa prezentuje skąd przyjeżdżają do nas dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych przez Tusy.org. Uczestnicy TUS pochodzą ze wszystkich dzielnic Warszawy, okolicznych miejscowości a nawet z odległych Siedlec.
Rodzice bardzo dobrze rozumieją potrzebę i konieczność rozpoczęcia przez dzieci nauki umiejętności społecznych i są bardzo zmotywowani do działania.
Polepszenie jakości życia dzieci i ich rodzin jest tak bardzo ważne, że odległość i czas dojazdu nie stanowi problemu.

Skontaktuj się i zapisz twoje dziecko na TUS

monika@molka.pl+ 48 506-594-071

Ta strona została zaprojektowana i wykonana przez WebStars.pro