Umiejętności

kompetencje miękkie

26 marca 2024, Monika Molka

Dziś świat twardo stawia na umiejętności społeczne, kompetencje miękkie.

Miękkie nie znaczy mniej ważne.

Rozwijanie umiejętności społecznych powinno być priorytetem systemu edukacji. Jestem zwolenniczką wprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 • To już najwyższy czas, by przestać myśleć o kompetencjach miękkich jak o umiejętnościach fakultatywnych, mniej ważnych od tych twardych, związanych bezpośrednio z wykonywaną np. pracą. Umiejętność pracy w zespole, bycia empatycznym czy radzenia sobie ze stresem nie jest mniej istotna od umiejętności liczenia, poprawnego pisania czy obsługi komputera.
 • Umiejętności społecznych powinniśmy uczyć dzieci niczym jazdy na rowerze.
  Kompetencje społeczne nie mają podłoża genetycznego, tak jak cechy temperamentu czy budowa ciała. Owszem rodzimy się z pewnymi predyspozycjami, ale nie z umiejętnościami społecznymi.
  Dlatego każde dziecko powinno rozwijać, trenować czy doskonalić umiejętności społeczne.
 • Uważam, że kompetencje społeczne to w naszym kraju bardzo niedoceniana dziedzina. Umiejętności społeczne to umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami umożliwiające osiąganie wyznaczonych celów w życiu szkolnym, zawodowym czy osobistym.
 • Większość dzieci nie potrafi  zdefiniować empatii jako umiejętności rozpoznawania emocji innych, oddzielania ich od siebie i adekwatnego reagowania na nie. A bez empatii nie da się budować satysfakcjonujących relacji.
  Uważam, że istnieje wyraźna potrzeba wprowadzania przedmiotu: Trening Umiejętności Społecznych do programów publicznego nauczania.
 • Świat przyszłości należy do społecznych bo te twarde opanują roboty ze sztuczną inteligencj
  Sztuczna inteligencja nie czuje –  to jest przywilej umiejętności miękkich.

______________________________

Trening Umiejętności Społecznych  przeznaczony jest dla każdego dziecka.  

Nikt nie rodzi się z umiejętnościami społecznymi.

Życzę wszystkim samych pozytywności

Monika Molka

Tusy.org

Skontaktuj się i zapisz twoje dziecko na TUS

monika@molka.pl+ 48 506-594-071